Cardano Interim Konstitutionella Kommittéval

Eystein Hansen

June 18, 2024

2 minuter

ICC omröstning pågår
Som kan ses på Intersects kunskapsbas, pågår valet till den interim konstitutionella kommittén med omröstning på Summon-plattformen som avslutas den 23 juni, baserat på ögonblicksbilden av Ada från den 8 juni vid gränsen till epoch 490. Resultaten kommer att tillkännages den 26 juni. Du kan läsa mer om de olika kandidaterna som Lloyd Duhon, Mauro Andreoli eller organisationer som kandiderar till ett ICC-säte som The Cardano Atlantic Council. Slutligen, om du vill lyssna på kandidaterna, presenterade de sig själva i en X-space. Denna insats stöder också den interim konstitutionen som möjliggör Chang-uppgraderingen av Cardano. Du kan läsa mer om processen mot den slutliga konstitutionen på Intersects kunskapsbas.

State of Cardano Q1 2024 Messari Rapport
Messari publicerade också nyligen sin State of Cardano Q1 2024 den 11 juni. Några höjdpunkter är att Cardanos intäkter ökade med 44 % QoQ medan kassabalansen ökade med 3,5 % QoQ till 1,48 miljarder Ada. Totalt insatt Ada minskade med 0,3 % från 22,78 miljarder Ada till 22,7 miljarder Ada, medan antalet delegatorer ökade från 1,33 miljoner till 1,34 miljoner, vilket antyder en övergripande liten minskning i totalt Ada delegerad per delegator.

Som en påminnelse, om du vill följa prisrörelserna för Cardano, har vi skapat en dedikerad sida för Cardano-priset som du kan hitta här, eller om du vill jämföra Cardano med andra blockchain-marknadsvärden, har vi en översiktssida här. Vi erbjuder också Cardano-staking på vår plattform och direkt till vår staking pool med ticker ANP.

Denna text är avsedd för information och är inte en investeringsrekommendation.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.