Bitcoins prisutveckling: Vad gör bitcoin värdefullt?

Ian Leviness, Lars Dobos

January 31, 2023

7 min

Bitcoin introducerade i grund och botten det första realistiska, alternativa finansiella systemet, vilket nu blir allt mer uppmärksammat av både institutionella och individuella investerare. Bitcoin är digitala och globala pengar och peer-to-peer och därför är systemet också decentraliserat. Detta betyder att vem som helst kan skicka pengar till vilken annan användare som helst, var som helst, när som helst och detta utan att någon mellanhand är inblandad i transaktionen. Detta är revolutionerande eftersom det i praktiken medför att människor med olika bakgrund faktiskt kan äga sina bitcoin och alltid vara sin egen bank.

Innan vi går in på vad det är som ger bitcoin ett värde, låt oss titta på hur prisutvecklingen sett ut sedan bitcoin lanserades 2009. Vid lanseringen var värdet helt enkelt 0 dollar, men redan i juli 2010 hade bitcoin ett värde på åtta cent per coin, och bitcoin uppnådde priset av en hel dollar under 2011. Från den nivån ökade värdet explosionsartat upp till 20 000 dollar i slutet av 2017 – en nivå som sedan stod sig fram till slutet av 2020.

Trots en negativ marknadsutveckling (bear market) som pågick under nästan två år mellan början av 2018 till mitten av 2020, har bitcoin åter ökat starkt i värde till en ny toppnotering på 24 209 dollar den 21 december 2020 [it says 2021 in the original text]. När vi nu är inne i 2021 håller sig bitcoin värde långt över toppnoteringen från 2017.

Allt som allt är denna långsiktiga explosiva prisutveckling bara en av de faktorer som driver Bitcoins värdering. För att ge dig hela bilden sammanfattar vi nedan de tre övriga faktorerna för vad som gör bitcoin värdefullt.

Bitcoin är oföränderligt sällsynt

När “Satoshi Nakamoto” skapade bitcoin 2009 stipulerade hen att endast 21 miljoner bitcoin någonsin skulle kunna skapas och att utgivningen ska kontrolleras av en process som kallas blockbelöning.

Det viktigaste att komma ihåg kring blockbelöningar är att de kontrolleras av Bitcoins programkod och inte av en enskild person, och att detta skapar det första exemplet på “digital sällsynthet”. Digital sällsynthet i sin tur refererar till verifierbar, oföränderlig sällsynthet som existerar utan mänskliga aktörer. Om du till exempel jämför prisutvecklingen det senaste decenniet mellan bitcoin och guld kan du tydligt se hur kraftfullt ramverket för digital sällsynthet är.

Bitcoin har den bästa prisutvecklingen det senaste decenniet

En jämförelse av prisutvecklingen för bitcoin med prisutvecklingen för i stort sett vilken annan tillgång som helst belyser hur kraftfull Bitcoins värdeökning har varit. Från 2011 har bitcoin i snitt ökat med 203,5 procent per år. Sett till priset betyder det att en bitcoin har ökat i värde från 4,5 dollar i slutet av 2011 till 18 814 dollar den 11 december 2020.

Om vi på årsbasis under samma period jämför detta med andra tillgångar ser vi att guld ökade med 2,2 procent och amerikanska stor- och småbolagsaktier ökade med 13,5 respektive 10,9 procent. Allt som allt, om vi både ser till avkastning och värdeökning, är det enkelt att se att genom Bitcoins historia finns det ingen annan typ av tillgång som ens kommer i närheten av bitcoins status som världens ledande placering av värde.

Bitcoin är på väg att bli en kraftfull, säker fristad

Den viktigaste faktorn bakom bitcoins ökning under 2020 är det ökade intresset från institutioner. Det började i augusti 2020 då it-företaget Microstrategy placerade 250 miljoner dollar i bitcoin, vilket snart följdes av Square Inc. som köpte bitcoin för 50 miljoner dollar i oktober samma år.

Sedan dess håller 15 börsnoterade företag bitcoin i sin balansräkning, och det rapporteras att allt fler köper bitcoin genom olika återförsäljare. Allt eftersom intresset från institutioner ökat har bitcoins korrelation med traditionella tillgångar som aktier och guld minskat signifikant.

Även om Bitcoins framtid ser ljus ut, är utvecklingen bara i sin linda. Nya prisdrivande faktorer kommer med all sannolikhet att dyka upp under tiden som bitcoin fortsätter sin resa på de globala finansmarknaderna.

Denna text är avsedd att informera och är inte en investeringsrekommendation.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.