Bitcoin Ordinals

Eystein Hansen

June 12, 2024

2 minuter

Bitcoin Ordinals
Bitcoin Ordinals började som ett inlägg på e-postlistan bitcoin-dev tillbaka i 2022 med ett motsvarande GitHub-repository för Bitcoin Improvement Proposal och lanserades i januari 2023. Den grundläggande idén är att genom att numrera varje Satoshi i en serie som börjar med 0, får du ordningstal som kan användas som identifierare, till exempel för NFTs eller till och med inkludera smartkontraktfunktionalitet (som exemplifierat här med sCrypt). Som påpekats i denna artikel kan det faktum att NFTs för en specifik Satoshi kan knytas (genom inskriptioner) till en specifik tidpunkt innebära att vi kan ha NFT-konstverk kopplade till viktiga ögonblick i Bitcoins historia, vilket gör att många kan anse dessa Sats som sällsynta, som exemplifierat i denna artikel. Det finns flera andra användningsområden och ett exempel är MikroStrategy som använder Ordinals för identitetslösningar som visas i denna artikel. Ordinals har också fått viss kritik, till exempel när det gäller att öka storleken på Bitcoin-blocken med en genomsnittlig storlek som ökar, som visas i denna artikel.

Bitcoin Prissida och vår prislandningssida
Som en påminnelse, om du vill följa Bitcoin-prisrörelser har vi skapat en dedikerad sida för Bitcoin kurs, eller om du vill jämföra Bitcoin med andra blockchain-marknadsvärden har vi en översiktlig kurssida.

Denna text är avsedd för information och är inte en investeringsrekommendation.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.