Är Bitcoin ett bedrägeri?

Ian Leviness, Lars Dobos

September 4, 2022

4 min

“Bitcoin har ingen unikt värde alls. Det är bara en illusion”.

Det är fullt naturligt att man känner sig förvirrad och osäker av citat som detta när man tar steget in i världen av kryptovalutor. Hur kommer det sig att en person kan avfärda Bitcoin så kategoriskt, medan andra verkar omedelbar kunna se Bitcoin unika värde? När man som nybörjare möts av dessa vitt skilda budskap inom debatten kring Bitcoin, är det helt naturligt att man ställer sig frågor som: Är Bitcoin i själva verket ett bedrägeri? Och hur är det med andra kryptovalutor?

Hur kan man på ett säkert sätt filtrera informationen i bruset när vissa rapporter indikerar att över 400 000 bedrägerier uppdagades bara under 2020?

Sanningen är att allt börjar med att förstå fundamenta. I Bitcoins fall betyder det att koka ned fundamentala fakta till ett enda grundläggande element som gör allt med Bitcoin värt mödan, vilket är vad vi tänker göra i denna artikel.

Värdet av sant ägandeskap

För att förstå varför Bitcoin inte kan vara ett bedrägeri är det viktigt att visa vilka förbättringar Bitcoin medför. Innan Bitcoin var alla pengar och andra tillgångar centraliserade världen över. Det betyder att dessa pengar och tillgångar är kontrollerade av stater, börser, företag och andra organisationer som kan manipulera tillgången i stort sett när som helst [eller förhindra tillgång till dessa tillgångar för dess formella ägare].

Det är enkelt att förstå varför detta är viktigt för dig. Inom det traditionella finansiella systemet är det aldrig du själv som äger dina pengar, med Bitcoin äger du pengarna på riktigt. Allt handlar om vem som har kontrollen över pengarna, med Bitcoin är det du som har kontrollen.

När du köper bitcoin har du möjligheten att förvara dina bitcoin i en “kall” plånbok i form av en usb-enhet som i praktiken fungerar som din egen bank, ägd av dig. Så länge du håller dina bitcoin i en kall plånbok är den offline och pengarna kan inte flyttas av någon annan än dig.

Du äger dina bitcoin på riktigt, till skillnad från pengar du förvarar i en bank, och som också kan flyttas [eller tas ifrån dig] av banken. Så kallat självförvaring eller självägande är en kraftfull värdebärare för alla kryptovalutor, men knappast den enda. Om detta inte räcker för att övertyga dig om att bitcoin, och i förlängningen hela kryptomarknaden, har ett värde bör du fortsätta läsa.

Var ifrån kommer bitcoins värde?

Svar: Från utvinningen (mining). Parallellt med självägande finns det ett värde i varje decentraliserat nätverk, till exempel Bitcoin. Eftersom massor av människor runt om i världen tillför beräkningskraft till nätverket för att säkra Bitcoins blockkedja, den transaktionsdatabas alla noder i nätverket upprätthåller, har nätverket i sig ett värde.

Tänk på Facebook för ett ögonblick. Hur kunde företaget värderas till 104 miljarder dollar den dag företaget börsnoterades? Det handlar om användare.

Precis som användare skapar profiler och delar information på Facebook, och därmed tillför värde, tillför även de som lagrar data, utför transaktioner och säkrar nätverket ett värde till hela Bitcoin-nätverket. På sätt och vis kan man se både Facebook och Bitcoin som plattformar, men Bitcoin ägs inte av en enskild person eller organisation.

Istället växer Bitcoin enbart genom kollektivt användande, och därmed gäller plattformsekonomiska principer även för Bitcoin. Ju fler som använder Bitcoin, desto mer värde tillförs bitcoin i det långa loppet.

Faktum är att Bitcoin ökat i antal användare varje år sen start, samtidigt som avkastningen legat på cirka 154 procent i snitt per år sedan 2012. Tänk då också på att antalet Bitcoin-användare fortfarande ligger på långt under tio procent av jordens befolkning (under 17 procent av befolkningen i USA) och ändå är det totala marknadsvärdet över 600 miljarder dollar.

Med tanke på dessa siffror, tillsammans med plattformsekonomin, blir det svårt att avfärda Bitcoin som ett bedrägeri.

Är Bitcoin ett Ponzi-system?

Men ändå, är inte Bitcoin bara ett så kallat Ponzi-system. Kommer inte Bitcoin bara att gå under om inga nya användare köper mer bitcoin? Är verkligen bitcoin uppbackat av något? Ändå sedan 2009 har Bitcoins kritiker upprepat dessa frågor om och om igen, och det fortsätter än idag. Svaret på bägge frågorna har alltid varit detsamma: Nej och Ja.

Bitcoin kan helt enkelt inte vara ett Ponzi-system eftersom äldre investerare inte får betalt med de pengar som nytillkomna användare investerar. Punkt. Bitcoin får sitt värde helt och hållet från sin decentralisering, tillväxten i nätverket, säkerheten och narrativet kring “digitalt guld”.

Löftet om “digitalt guld”

Precis som guld är ovanligt och värdefullt fyller även bitcoin samma form – det är decentraliserat, självägande plus att bitcoin är oändligt portabelt. Till skillnad från guld, som ju är en tung fysisk metall, finns bitcoin bara i digital form och kan därför enkelt skickas vart som helst, när som helst, till vem som helst, på några ögonblick.

Utöver detta tjänar uttrycket “digitalt guld” kanske mest som en påminnelse om att bitcoin är lagring av värde som hittills har slagit både guld och alla andra tillgångar på fingrarna vad gäller återbäring på långsiktigt investerade pengar.

Förra året då räntorna föll och vi hade ett osäkert globalt marknadsklimat, ökade guldpriset med 25,6 procent medan bitcoin ökade med över 300 procent. Huruvida ökningen kommer att fortsätta i samma takt när världsmarknaden återhämtar sig återstår att se. Men om man zoomar ut och ser till utvecklingen under en längre tid blir det uppenbart att bitcoin konsekvent har följt narrativet som en bättre placering.

Så varför kallar folk Bitcoin för ett bedrägeri?

Det handlar om brist på förståelse och den stora [kortsiktiga] volatiliteten, och en och annan välkänd investerare eller investmentbolag som känner att deras tillgångar hotas av bitcoins uppgång.

För att visa världen varför Bitcoin har betydelse är det viktigt att kryptoföretag ser till att utbilda investerare på alla nivåer, speciellt nytillkomna. Precis som när internet var nytt kommer kritikerna högljutt att återkomma i åratal framöver. Det enda sättet att ge svar på tal på ett effektivt sätt är att presentera fakta och jämförelser som är enkla att förstå, precis som vi gör här och i allt vårt innehåll.

I slutänden kommer inte alla att tro på Bitcoin och kryptoindustrin. Men de som gör det kommer villigt att ta ett steg utanför sin komfortzon och se på tidsbeständiga system med nya ögon.

Denna text är avsedd att informera och är inte en investeringsrekommendation.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.